Friday, October 19, 2007

စြမ္းအားရွင္တို႔၊ သာဂိႏြားတို႔ ဘာေၾကာင့္ ဖားျပီးၾကီးပြားေနသလဲ

(သာဂိႏြား၏ ႏွစ္ခါမွားတင္တားေသာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ကုိရီးယားႏိုင္ငံ တို႔ ဘာေၾကာင္႔ႀကီးပြားတုိးတက္ေနသလဲ ႏွင့္ ယွဥ္၍ဖတ္။)


က်ေနာ္ငဖား တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း တာ၀န္သိျပည္သူ တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ ပံုမွန္ခိုးေလာက္ ၀ွက္ေလာက္ရံုႏွင္႔ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ႏုိင္ရံုေလာက္သာ နအဖ အလိုေတာ္ရိ လက္ကိုင္ဒုတ္ တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ပါမစ္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဖာႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနေသာ စစ္အစိုးရအေနျဖင္႔ ေခြ်ြက္စီပြားေရးစနစ္အား ပံုေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအား အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီ ၀ါဒအား ပံုေဖၚမည္႔ ျပည္သူ႕အစိ္ုးရ မတက္ႏို္င္သျဖင္႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ာအား EU ႏွင္႔ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု တုိ႕ကပါ စီၤးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႏွစ္ရွည္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အားရေလာက္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ထိခိုက္ျခင္း ရွိျပီး စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ား ပိတ္ရသည္႔အတြက္ နအဖ ၀ါးတီးခြင္မ်ား ထိခိုက္မႈမ်ားရွိ ပါသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ခံေနေသာ ျပည္တြင္းမွ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားသည္ လက္ရွိအုစုပ္ေနေသာ အဲေလ..ေယာင္လို႔..ေသြးစုပ္ေနေသာ စစ္အုပ္စုအား အၾကပ္အတည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ရေအာင္ ျပည့္သူဘဏၭာခိုး ဗိုလခ်ဳပ္ၾကီးမ်ား စီးပြားေရး ဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႔ ရင္ဆုိင္ရေအာင္ ေဖၚေဆာင္ေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားလွပါသည္။

ယခုရက္ပုိင္းမ်ားအတြင္း သံဃာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈ အသြင္အျဖစ္ ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္ လက္နက္ရွိ အာဏာ ်ဳင္မ်ားမွ ပစ္တ္ ေခါင္းရုိက္ခြဲခဲ့ရျခင္းမ်ား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်သည္႕ အေနျဖင္႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအား အရွိန္အဟုန္ျမွင္႔ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း EU မွ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ၿဗိတိသွ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ဘေရာင္းမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအား ထိထိေရာက္ေရာက္ ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္မည္႔ အေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ (သာဂိႏြားေရ..စာလံုးေပါင္း မွန္ေအာင္ေပါင္းဟ…ျပန္က်ားေရးဂ်ပုေက်ာ္ဆန္းက စာေပကင္ေပတိုင္မွဴး မရဲတရဲတင့္ေဆြကေန တဆင့္ ခ်ေပးတဲ့အတိုင္း မျပင္ရဲလို႔ ဤသည္မေရြး တင္တာလည္း တင္တာေပါ့…စာလံုးေပါင္းေလာက္ေတာ့ ျပင္ရဲေအာင္ ျပင္စမ္းပါ..ခင္ဗ်ားလည္း စာနယ္ဇင္းေလာကမွာ ၀ါးလာတာ ေမာ္ဒယ္ေတြလည္း ကုန္ျပီ…အဲေလ အရုိးေတြလည္း ရင့္ေနျပီ)အၾကပ္အတည္းမ်ား မည္မွ်ပင္ရွိေစကာမႈ လက္ရွိ မသာပၚေတာ့မည့္ စစ္အုပ္စု ပံုေဖၚေဆာင္ရြက္ေနေသာ ပလီပလာေ၀စီ ႏိုင္ငံေတာ္စ္ကုိ မိမိအသြင္စရိုက္ႏွင္႔ ကုိက္ညီေအာင္ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေလွ်ာက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေခ်းပံုၾကားထဲမွ လူးလြန္႕တက္လာေသာ အညႊန္မွာ ယင္တေလာင္းေလာင္းျဖင္႔ နံဆဲ ဟာင္ၿမဲ ျဖစ္ေနပါသည္။

ဒါကုိ္ မနာလုိ မရႈစိမ္႔ ျဖစ္ေနေသာ ျပည္တြင္းမွ မင္းသားႀကီး မလုပ္ရသျဖင္႔ ပတ္မႀကီးထုိုးေဖါက္ရန္ ႀကံရြယ္ေနေသာ လက္ကိုင္ဒုတ္၊ ေဘာမမ်ားမွ နအဖမ်က္ႏွာေပးမႈမ်ားကုိ ေမွ်ာ္ကုိးၿပီး တျပည္လံုး ဖြတ္ေက်ာျပာစု ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ဧကန္မလြဲေပ။ ထုိ႕ကဲသို႔ တိုင္းျပည္ ဖြတ္တက္မြဲေတရန္ ၀ိုင္း၀န္းေဘးတီး၊ ဖား လ်က္ေနမည္႔ အစား (M) ကုိ(W) အျဖစ္ ျမင္ေသာ တေဇာက္ကန္းအျမင္မ်ားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးအဖားစကားမ်ား တြင္တြင္ေျပာေနသမွ် မိမိ အသိုင္းအ၀န္း၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ၾကာက္လန္႔ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံႏွင္႔ ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံတုိ႕တြင္ မိမိတို႕၏ အက်ိဳးစီးပြား ႏိုင္ငံႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစၤီးပြားအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး စကားမ်ား မေျပာပါ။ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္မရွိပါ။ (သာဂိႏြားတို႔ပဲ အေပါက္ပိုပါ ပါသည္။) (မန္းနီး) ဆုိရင္ (ေဒၚလာ) ပဲျမင္ ၾကၿပီး (ယြမ္ေငြလဲ) လုိ႔ ငါတေကာအျမင္မ်ိဳးမ်ား အပင္ဒဆို႔ၿပီး မ်က္ႏွာလိုအားရ၊ သခင္အားရ ကြ်န္ပါး၀ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ က်ိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား၊ သံသရာ၀႗္ႏွင့္ ငရဲတို႔က ေနမည္မဟုတ္္ေၾကာင္း သတိေပးအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရဟန္ရွင္လူျပည္သူမ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီရွိကာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားထဲ တြင္ (ငရဲ) ကုိ (ေရႊပန္း) အျမင္မ်ိဳး ျမင္သူအလိုေတာ္ရိမ်ားမွ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ ေျပာၾကားေနၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး လိမ္ညာကာ အဖားဇာတ္မ်ား ထခင္းေနသမွ် မိမိမယားငယ္ပတ္၀န္းက်င္ ၏စီးပြားေရးလည္း ထိခုိက္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင္႔ သက္ဆုိင္သည္႕ အမ်ိဳးသားသူခိုးစီးပြားေရး တုိ႔တြင္လည္း အထက္မွ ေသခါနီးၾကီးမ်ားမွ မည္မွ်ပင္ အားစိုက္ခြန္စိုက္ ခိုးစားေနကာမူ မြဲေတမႈမ်ား အတုိင္းအတာ တစ္ခု အထိ ျမန္ဆန္ေနမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြတ္ေက်ာျပာစုမြဲေတေသာ ကလီကမာ ႏိုင္ငံေတာ္ညစ္ႀကီး ျဖစ္ဖို႕ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တြန္းပို႔ေနျခင္းအေပၚ ေ၀စုခြဲ အရုိးကိုက္ျခင္းမ်ားအား ေရွာင္ရွားၿပီး မိမိတုိင္းျပည္ႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ မိမိ မိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္း စီးပြားေရး တသံတရာလံုးေရစုန္မေမ်ာေစရန္၊ ျပည္သူ႕ခံုရုံးမွာ အဆံုးအစီရင္မခံရေစရန္ အတြက္ ကေမ်ာက္ကေခ်ာက္စကား မဆုိဘဲ မိမိ စီးပြားေရး အား ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္သင္႔ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

1 comment:

Anonymous said...

Very Good !........Forever

ငေၾကာင္ေတြ ထင္ရာစိုင္းသမွ်ကို
ေနာင္ရာဇ၀င္မွာ မရိုင္းရေအာင္
အၾကင္ဆရာ ေမာင္ဒိုင္း ေရးသည္
ဣတိ တသၼာ - ထို႕ေၾကာင့္
ေမာင္ဒိုင္းဘေလာ့ဂ္မည္၏။