Thursday, October 18, 2007

လူအေပါင္းအေရးေကာင္းခ်ိန္မွာ ေခြးေဟာင္သံေၾကာင့္လန္႔လန္႔ျဖန္႔ျဖန္႔

(သာဂိႏြားေရး `စိန္ေကာင္း ေက်ာက္ေကာင္း ေရာင္းေနခ်ိန္တြင္ ေဆးရိုးသည္က ကန္႔လန္´ ဆိုေသာ သတ္ပံုပင္ မွန္ေအာင္မေပါင္းတတ္သည့္ ႏြား၀ဲစား၏ စာႏွင့္ တြဲ၍ဖတ္၊ ရႈရႈးထြက္ေအာင္ ရီရမည္။)


အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္း ဗိုလခ်ဳပ္ဂ်ိဳကုပ္ၾကီးမ်ားျပဳတ္က်ေရး ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဖင္ယား ဖင္လ်က္ျဖစ္ေသာ ေခတ္ပ်က္သူေဌးျဖစ္ခ်င္၊ ေခြးရာ၀င္ခ်င္သူမ်ားမွ သမိုင္းေပးေတာ္လွန္ေရးထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဟန္းရွင္လူမ်ားအၾကား ၄င္း၏ ပေထြးေအာင္ေသာင္းထံမွ ဆိုင္ကယ္ ျဖန္႔ခ်ီခြင့္ရေရး၊ မေအေပးထားရေသာ ဂ်ပုေက်ာ္ဆန္းထံမွ ကားပါမစ္၊ အေထြေထြထုတ္ေ၀ခြင့္ကတ္ရရွိ္ေရးအတြက္ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကို ဖားခ်င္လွေသာေၾကာင္႔ ေခြးတစ္ေကာင္ပမာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းကို ဘေလာ့ဂ္ေပၚတက္လွည့္ေဟာင္ေနျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျမန္မာ ဘေလာ့ဂ္စကားပံုတြင္ `လူအေပါင္းအေရးေကာင္းခ်ိန္မွာ ေခြးေဟာင္သံေၾကာင့္ လန္႔လန္႔ျဖန္႔ျဖန္႔´ ဆုိၿပီး စကားပံု တစ္ခုေပၚေပါက္လာပါသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းျဖစ္ေပၚၿပီး၊ ျဖစ္ေပၚဆဲေသာ သံဃာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေရးခြက္ေစာင္းခုတ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔လုိရာဆြဲကာ `ဆန္႕႔က်င္ဖက္(ျပည္ဖ်က္) ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွ ျပည္သူလူထုအတြင္းတည္ၿငိမ္မႈၽမ်ား ပ်က္ျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ပါသည္´ဟု ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရႏွင့္ဖံုးကာ မိုးၾကိဳးပစ္မွ ဖင္ဘူးေထာင္ျပီး ကာခ်င္၍ အရပ္တကာလွည့္ေဟာင္ေနပါသည္။ အဆုိပါ လွည့္ေဟာင္ခ်က္မ်ားအား သင္းတို႔ပေထြးမ်ားမွ ေသြးထိုး၊ ေရတိုက္၊ ထညက္ခဲ ေၾကြးၿပီးသကာလ ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ေနထိုင္ေသာ ကမၻာအ၀ွမ္း ရွိ ႏိုင္ငံတကာမွ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အင္အားေထာင္ခ်ီ ေသာင္းခ်ီၿပီး ျပည္သူလုထု၏ဆႏၵ အစစ္အမွန္မ်ားအား ေဖၚထုတ္ပြဲအား ႏိုင္ငံတကာရွိ စစ္ေခြးတို႔၏သံရံုးမ်ား၊ စစ္ေခြးတို႔၏ သခင္ တရုတ္သံရုံးမ်ားေရွ႕၌ ျပဳလုပ္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။

အဆိုပါ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ျပည္သူလူထုဆႏၵ အစစ္အမွန္ ေဖၚထုတ္ပြဲမ်ားအား ႏိုိင္ငံတကာအတိုင္းအတာ တက္ၾကြတာ၀န္သိစြာ ဆင္ႏြဲေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ ဖ်က္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေသြးလႊမ္း မသာေပၚေရးႏွင့္ ဖြင့္ခိုးေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ၾကံ့ဖြတ္၊ စြမ္းအားမရွိေသာ ဖမ္းအားရွင္ထဲမွ အကုန္လံုးေသာ စိတ္ဓါတ္မမွန္ေသာ (က်ပ္မျပည္႕ေသာ၊ ေဂါက္ေနေသာ၊ သေႏၶမမွန္ေသာ) ေခြးအကုန္လံုးက ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ၀င္ေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။

သာဓက အားျဖင္႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံ စစ္ေခြးသံရုံးေရွ႕၌ စင္ကာပူေရာက္ျမန္မာမ်ား ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ စုစုေပါင္းအင္အား မေရမတြက္ႏိုင္တို႔သည္ နအဖျပဳတ္က်ေရး၊ တုိင္းရင္းသား ရဟန္းရွင္လူမ်ားကို ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ေနမႈရပ္တန္႔ေရး၊ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ စင္ကာပူရဲမ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္၊ တက္ေရာက္ေနသည့္ တကၠသိုလ္၊ ေနရပ္တို႔ကို စံုစမ္း၊ ကြန္ပ်ဴတာေတြလာသိမ္း၊ Pass Word ေတြေတာင္း၊ ရည္းစားပံုထည့္ထားသည့္စီဒီေတြပါသိမ္း၊ (ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား..ညီမေလး လင္းလက္ၾကယ္စင္ရယ္...ေျပာျပလိုက္စမ္း)၊ စစ္ေခြးသံရုံးကို သတင္းပို႔၊ စစ္ေခြးသံရုံး၀န္ထမ္းေတြကလည္း ဆႏၵျပသူေတြကို မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု ဗီဒီယိုေတြရုိက္၊ ဗိုလခ်ဳပ္ဂ်ိဳကုတ္ေတြကို သံေတာ္ဦးတင္၊ ျပန္လာရင္ေလဆိပ္မွာ တိုက္စစ္ျပီး ဖမ္းပစ္မယ္၊ ဘာလုပ္မယ္ အျမီးကုပ္ကာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ လူေတြ ဘေလာ့ဂ္ဖြင့္ျပီးေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတာကို မ်က္ေစ့ေနာက္ေနေသာ ေခြး၀ဲစားက ေဟာင္သကဲ့သို႔ တ၀ုန္း၀ုန္းႏွင္႔ သာဂီႏြယ္၊ ေနလင္းေၾကာင္၊ ေဇာ္မ်ိဳး၊ န.အာ.ဖ တို႔က ေဟာင္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ ဘေလာ္ဂါမ်ားက ၀ိုင္း၀န္းသမ၊ ေမတၱာျဖင့္ဖေနာင့္ႏွင့္ေပါက္ေသာအခါ အႏွီ ေအရုိး ေခြး၀ဲစားေလးမ်ားမွာ တ၀ုတ္၀ုတ္ပင္ မေအာ္ႏိုင္ဘဲ တကိန္ကိန္ႏွင့္ ေဟာင္သံမ်ားတိမ္၀င္သြားပါသည္။

ေခါင္းစီး ပါသာဓက ႏွင္႔ သာ ခိုင္းႏိႈင္းျခင္ပါသည္။

ဒီထက္ပုိၿပီး တင္စားရပါက -------------

1 comment:

Anonymous said...

ခ်ီလီက ပီႏိုေရွး တံုးကလည္း ဒီလို ေငြေပးလူထုဆန္ဒ အတုေတြလုပ္တာပဲ...ရပါဘူးဗ်ိဳး။ ေနာက္ဆံုး တကမၻာလံုးက ၀ိုင္းက်ပ္ၾကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုၿပီး လုပ္ေပးလိုက္ရတယ္...သူက တဖက္သတ္မဲဆြယ္တယ္... အတိုက္အခံကို မဲဆြယ္ခြင့္ လံုး၀မေပးပါ။ ပီႏိုေရွး = Yes or No ပဲေပးရတယ္.. အတိုက္အခံ ၁၆ ပါတီက စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ၾကတယ္။ အသံတိတ္ NO လႈပ္ရွားမႈလုပ္ခဲ့ၾကတယ္တဲ့။ သူရႈံးသြားတာေတာင္UN လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ေတြ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတာေတာင္ သူ႔တီဗီကေန ႏိုင္ပါတယ္ဆိုၿပီး လႊင့္တံုးတဲ့... ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႔ရဲ႕သစၥာခံလွပါတယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသံုးဦးထဲက တစ္ဦးကပဲ သူ႔ရဲ႕အာဏာသိမ္းအမိန္႔ ဆိုတဲ့ စာရြက္ကို သူ႔ေရွ႕တင္ ဆြဲဆုတ္ပစ္လိုက္တာ... ဖိနပ္ေတာင္ မစီးႏိုင္ဘူး... အၿမီးကုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးရတာတဲ့။ အဲဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ျပည္သူ႔ သူရဲေကာင္းႀကီးျဖစ္သြားတယ္တဲ့။

ငေၾကာင္ေတြ ထင္ရာစိုင္းသမွ်ကို
ေနာင္ရာဇ၀င္မွာ မရိုင္းရေအာင္
အၾကင္ဆရာ ေမာင္ဒိုင္း ေရးသည္
ဣတိ တသၼာ - ထို႕ေၾကာင့္
ေမာင္ဒိုင္းဘေလာ့ဂ္မည္၏။